Quan és la fi del món

Aquesta és una pregunta molt complexa i durant la resposta s'analitzaran diversos senyals que ens mostra la Bíblia sobre la segona vinguda de Jesucrist i el consegüent final del món tal com el coneixem. S'ha intentat donar una versió resumida de cada un dels senyals analitzats. Per qualsevol tipus de dubte o aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres, a través de la pàgina de contacte o el fòrum

Al llarg de la història molts homes han afirmat saber quan era el fi del món i han fixa't dates que un cop esdevingudes no s'ha esdevingut res. Així, per exemple, l'any 999 s'afirmava que el món s'acabaria al entrar a l'any 1000. El món ha passat més de 1000 anys des de aquesta data i tot segueix igual. L'any 1999 també es va afirmar el mateix, és a dir, que el món s'acabaria el canviar de mil·lenni. Igual que a l'any 1000 al entrar l'any 2000 no s'esdevingué res.

Fa poc temps i va haver una de les prediccions més esperades i que més espantava la gent: la fi del món predita pel calendari maia. De nou, no va ser més que una excusa perquè uns pocs aprofitats s'enriquissin aprofitant-se de la ignorància de la gent

Sempre hi ha hagut previsions que no s'han complert, però tenim la manera de saber quan s'acaba el món? La resposta és : Sí.

La Bíblia, la paraula de Déu, ens dóna una sèrie de senyals que ens permetran saber quan és la fi del món. En primer lloc em de tenir present el què va dir Jesús a Mateu 24:36:

Però referent a aquell dia i l'hora ningú no els sap, ni els àngels dels cels, sinó el meu Pare solament".

Per tant, la Bíblia ens mostra uns senyals que ens adverteixen que és el final, però, en cap cas no ens donarà ni un dia ni una hora determinats

Anem a analitzar els senyals un per un:

Déu va crear el món amb sis dies i el setè reposar

Al començament de la Bíblia en el llibre del Gènesi trobem escrit com Déu va crear el món. Déu va crear el món amb sis dies i el setè va reposar. L'Apòstol Pere ens ensenya que la forma de comptar el temps de Déu és diferent a la dels homes. A la segona epístola de Pere trobem escrit: Estimats, una cosa, però, no heu d'ignorar: que per al Senyor un dia és mil anys, i mil anys com un dia. 2 Pere 3:8. Si els sis dies de la creació del món els passem a mil·lennis, és a dir, sis mil anys, descobrim que han passat 4000 anys (4 dies) des de que Déu va crear Adam i Eva (els primers homes) fins a la vinguda de Jesús; i han passat 2000 anys (2 dies) des de que Jesús va venir a la terra. En total, han passat 6000 (6 dies) anys des de la creació del món. El llibre de l'Apocalipsi ens narra que després de la gran batalla on serà capturat Satanàs, el món estarà en pau durant 1000 anys (1 dia).

Veiem com les xifres concorden amb la creació del món: sis dies de treball i un dia de descans. 6000 anys des de la creació de la humanitat i 1000 anys de descans.

Augment dels drets dels homosexuals

Jesús va dir referent a la vinguda del regne de Déu:Com s'esdevingué en els dies de Lot; menjaven, bevien , compraven, venien , plantaven, construïen; però el dia que Lot va sortir de Sodoma, va ploure foc i sofre des del cel i els va destruir tots. Lluc 17:28-29

La Bíblia ens adverteix que abans de la vinguda del regne de Déu, (i la fi del món tal com el coneixem) la terra serà com en els temps de Sodoma i Gomorra. Les ciutats de Sodoma i Gomorra es caracteritzaven per estar totalment corrompudes i desviades a tot tipus de impuresa sexual. L'homosexualitat i era present en gran manera i Déu, les va destruir, per no haver-se penedit dels seus pecats

NOTA: Déu avorreix l'homosexualitat, Déu va dissenyar i l'home i la dona, si Déu hagués volgut que les persones fossin homosexuals (com alguns afirmen) hauria fet que dos homes poguessin tenir fills, però és prou evident que l'única forma en què els homes es poden reproduir és amb un home i una dona

Mai en cap etapa de la història els homosexuals havien tingut els drets i privilegis que tenen ara, es poden casar, poden adoptar fills i fins i tot la carta dels drets humans els empara i els protegeix.

Vegem, doncs, que actualment estem tal com va advertir Jesús: com s'esdevingué en els dies de Lot (és a dir, en el temps en què fou destruïda Sodoma i Gomorra).

Fams, pestilències, terratrèmols, tsunamis

Jesús va dir:I hi ha haurà fams i pestilències i terratrèmols en diversos llocs. Mateu 24:7

En aquests moments actuals, si és veritat que la fam ha disminuït lleugerament i el nombre de morts per epidèmies també han disminuït lleugerament a causa dels avanços sanitaris; no obstant això, és una realitat que els terratrèmols van en augment de forma espectacular

És un fet innegable que no s'havia esdevingut mai fins ara, en un període de temps tan curt, una quantitat tant gran de terratrèmols de tant alta intensitat com s'està esdevenint en aquesta última dècada.

Jesús va dir: I Hi haurà senyals en el sol i en la lluna i en els estels; is obre la terra hi haurà angoixa de les nacions amb perplexitat pel bramul del mar i de les onades.

En aquest passatge Jesús ens parla d'un tsunami. Fins fa pocs anys gairebé ningú sabia que era un tsunami, i en aquesta última dècada ja s'han esdevingut varis amb una gran potència destructiva .

Molts diran que són Jesús

Jesús va dir : Perquè molts vindran en Nom meu, dient: Jo sóc el Crist, i en faran desviar molts. Mateu 24:5

Jesús ens va advertir que un dels senyals que precedirien la seva vinguda i, en conseqüència, la fi del món tal com el coneixem, seria que apareixerien molts afirmant ser Jesús. Avui arreu del món, s'han aixecat diferents personatges com ara: Jesús Vissarion (Sibèria), Inri Cristo (Brasil), Maitreya, José Luis de Miranda (Puerto Rico)

Falsos mestres

Jesús ens va advertir dient: Perquè s'alçaran falsos cristos i falsos profetes, i faran grans senyals i prodigis, de manera que farien desviar, si fos possible, fins i tot els elegits. Mateu 24:24

Jesús ho va dir molt clar, que abans del seu retorn s'aixecarien falsos cristos (la paraula grega crist significa ungit) i falsos profetes que faran grans senyals i prodigis. Això està passant en el dia d'avui, podem veure les mega-esglésies de la prosperitat on trobem "superapòstols" que es fan dir cristians i s'autoanomenen "el ungido de dios" , que fan grans senyals i prodigis. Ara bé, seguidament, comencen a parlar malament de Jesús i a blasfemar.

Cal anar molt alerta, ningú que fa un senyal o prodigi en el Nom de Jesús, pot seguidament parlar malament d'Ell. Alerta, Jesús en a advertit, no ens deixem seduir per falsos miracles.

Apostasia

L'apòstol Pau va escriure a la segona carta als tessalonicencs el següent: Que ningú no us enganyi de cap manera; perquè no serà sense que primer hagi vingut l'apostasia... 2 Tessalonicencs 2:3a

La Bíblia ens ensenya que abans de la segona vinguda de Jesucrist i la fi del món tal com el coneixem, hi haurà l'apostasia. L'apostasia és quan les esglésies de sana doctrina, és a dir, que ensenyen la Bíblia tal com és, sense manipular-la, es desviaran de la fe per començar a ensenyar un evangeli estrany.

Actualment els predicadors de sana doctrina i les esglésies on es predica l'evangeli pur sense manipular-lo estan es perill d'extinció. Moltes esglésies i molts pastors han abandonat la veritable fe per predicar un evangeli comercial, un evangeli que agradi a les persones. Així, d'aquesta manera en moltes esglésies ja no es predica del pecat, ni de l'infern, ni de la segona vinguda de Jesucrist. Actualment, moltes esglésies en comptes de reprendre el pecat el que fan es "cristianitzar-lo", així per exemple trobem que els homosexuals s'han creat les seves pròpies esglésies cristianes, la qual cosa és una abominació i un insult per a Déu.

També en aquests temps ha aparegut el moviment ecumènic on es fan reunions de diversos tipus de "doctrines" diferents. La Bíblia diu que el moviment ecumènic no existeix. És una trampa de Satanàs. No hi pot haver cap tipus de relació possible entre el creient i el que defensa un evangeli manipulat i corromput.

Aparició de burletes

L'apòstol Pere va escriure: En primer lloc, sapigueu això: que en els darrers dies vindran burletes que caminaran segons les seves pròpies concupiscències, i diran: On és la promesa de la seva vinguda? Perquè d'ençà que els pares s'adormiren, tot continua igual que al començament de la creació. 2 Pere 3:3-4

Aquest és un altre senyal vigent avui en dia. Cada dia són més els "cristians" que es mofen i fan broma referent a la vinguda de Jesucrist. També és veritat que no tots ho fan obertament, però, quan observem els seus fets, vegem com o bé no creuen que Jesucrist tornarà a buscar els que creuen en Ell, o bé creuen que Jesús tornarà d'aquí a molt, molt temps.

Retorn d'Israel

Jesús va dir: I apreneu aquesta paràbola de la figuera: Quan la seva branca ja es torna tendra i treu les fulles, sabeu que l'estiu és a prop. Així vosaltres, quan vegeu totes aquestes coses, sapigueu que és a prop a les portes. En veritat us dic: No passarà pas aquesta generació fins que s'esdevinguin totes aquestes coses. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran.

Probablement aquest és el senyal més clar que la vinguda del nostre Senyor Jesucrist i la fi del món tal com el coneixem és imminent. En aquesta paràbola veiem que la figuera simbolitza Israel. La paràbola diu clarament que quan la figuera es torna verda i treu fulles és a prop. A més a més, afegeix que no passarà pas la generació en què la figuera ha començat a treure fulles.

L'any 1947 el poble d'Israel va tornat al territori que Déu li havia donat complint-se així un gran nombre de profecies de la Bíblia. La Bíblia diu clarament que no passarà aquesta generació, és a dir, la generació de 1947 abans que s'acabi el món tal i com el coneixem


Fins ara em vist tota una sèrie de senyals que s'estan complint en el dia d'avui, però ens queden dos senyals que encara no s'estan complint, quan aquests dos es compleixin llavors serà la vinguda del nostre Senyor Jesucrist i la fi del món tal com el coneixem

Pau i seguretat

L'apòstol Pau va escriure a la primera carta als Tessalonicencs: Perquè quan diguin: Pau i seguretat, llavors, de sobte, els vindrà al damunt la ruïna, com el dolor de part a l'embarassada, i de cap manera no se n'escaparan. 1 Tessalonicencs 5:3

La Bíblia en diu clarament que quan tornarà el nostre Senyor Jesucrist serà un període de temps on hi haurà pau i seguretat. La pregunta és: On, o en quina part del món hi haurà pau i seguretat?

Sempre em de tenir present que el poble d'Israel és el poble que Déu ha escollit. Jesús va néixer en la carn com a hebreu i quan tornarà vindrà a Israel. Per tant, quan ens parla de pau i seguretat, ens parla que això s'esdevindrà a Israel

Com podem veure, en aquests moments, aquesta pau i seguretat, sembla estar molt lluny de ser possible, doncs, a vista humana, la situació d'Israel al pròxim orient cada dia sembla complicar-se una mica més, doncs, la majoria de règims dictatorials laics que hi havia a la zona han estat substituïts per governs islamistes. La situació d'Israel sembla molt vulnerable estant envoltada de països musulmans que somien en la desaparició d'Israel del mapa. Ningú ha d'oblidar que Israel és el poble escollit, i que quan algú s'aixeca per atacar Israel haurà de sofrir la ira de Déu

L'aparició de l'anticrist

L'apòstol Pau va escriure: Que ningú no us engani de cap manera; perquè no serà sense que primer hagi vingut l'apostasia i es manifesti l'home de pecat, el fill de perdició, que s'oposa i s'exalça contra tot el que s'anomena Déu o és objecte d'adoració, fins a asseure's ell, com si fos Déu, en el santuari de Déu, proclamant-se ell mateix com a Déu. 2 Tessalonicencs 2:3-4

La Bíblia diu clarament que abans de la vinguda de Jesucrist es manifestarà l'anticrist. Al llarg de la història hi ha hagut molts anticrists. Doncs, anticrist, significa tot aquella que s'oposa a Crist. L'apòstol Joan escrivia: Qui és el mentider sinó aquell que nega que Jesús és el Crist? Aquest és l'anticrist, el qui nega el Pare i el Fill. 1 Joan 2:22. Ara bé, al final dels temps, s'aixecarà un anticrist molt més poderós, que governarà sobre tots els pobles de la terra, aquest farà executar tots els cristians i obligarà a tos els pobles ha servir-los a ell. Però Jesucrist el destruirà en la seva vinguda

La manifestació de l'anticrist és l'últim senyal que veurem abans de la vinguda de Jesucrist. Ara bé, aquest, és un senyal que únicament els cristians veuran, doncs la Paraula de Déu diu: La vinguda de l'inic (anticrist) és conforme a l'operació de Satanàs, amb tota mena de poder, i de senyals, i de prodigis de mentida, i amb tota mena d'engany d'injustícia en els qui es perden, perquè no van rebre l'amor de la veritat per ser salvats. I per això Déu els enviarà una operació d'error, perquè creguin la mentida; a fi que siguin jutjats tots els qui no van creure la veritat, sinó que es van complaure en la injustícia. 2 Tessalonicencs 2:9-12

La Paraula de Déu ens ensenya clarament que quan es manifesti l'anticrist, tot aquell que no hagi rebut al Senyor Jesucrist en el seu cor com a Senyor i Salvador personal serà enganyat pels senyals de l'anticrist. Quan apareixerà l'anticrist serà el moment en què les portes seran tancades, llavors ja no hi haurà més possibilitats de penedir-se. Per tant, mentre encara hi ha temps, creieu en l'evangeli, creieu en Jesucrist i sigueu salvats.

I heus aquí, vinc aviat, i la meva recompensa va amb mi, per retre a cadascú d'acord a com serà la seva obra.

Jo sóc l'Alfa i l'Omega, el Principi i la Fi, el Primer i el Darrer

Apocalipsi 22:12-13

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)