Links i adreces d'interès

chick (7K)

En aquesta pàgina trobaràs un dels assortits més grans de material per evangelitzar amb castellà i anglès

reto (12K)

Associació cristiana d'ajuda gratuïta per a dorgadictes

tbs (14K)

Aquí podràs trobar la Bíblia i el Nou Testament amb català amb una de les millors existents avui en dia. També podràs trobar traduccions a d'altres idiomes.

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)