Jesucrist ha vingut amb un propòsit

Jesús ha vingut a cercar allò que estava perdut

Perquè el Fill de l'home ha vingut a cercar i a savlar allò que era perdut. Lluc 19:10

Jesús ha vingut per salvar-nos

Perquè si essent enemics, vam ser reconciliats amb Déu per la mort del seu Fill, molt més encara, després d'haver estat reconciliats, serem salvats per la seva vida. Romans 5:10

Però quan arribà la plenitud del temps, Déu va enviar el seu Fill, nascut de dona, nascut sota la llei, perquè redimís els qui érem sota la llei, a fi qeu rebéssim l'adopció de fills. Gàlates 4:4-5

I en ningú altre no hi ha la salvació: perquè no hi ha cap altre Nom sota el cel donat als homes en què haguem de ser salvats. Fets 4:12

Jesús ha vingut a perdonar els nostres pecats

Sapigueu doncs, germans, que per mitjà d'ell se us anuncia la remissió dels pecats. I tot el qui creu és justificat per ell de totes les coses de què no vau poder ser justificats per la llei de Moisès. Fets 13:38-39

En això coneixem l'amor: no pas que nosaltres haguem estimat Déu, sinó que ell ens estimà a nosaltres, i envià el seu Fill com a propiciació pels nostres pecats. 1 Joan 4:10

Jesús ha vingut a donar-nos vida eterna

En veritat, en veritat us dic: El qui escolta la meva paraula i creu al qui m'ha enviat, té vida eterna, i no va a condemanció, sinó que ha passat de la mort a la vida. Joan 5:24

Déu ens ha donat vida eterna, i aquesta vida és en el seu Fill. El qui té el Fill té la vida, el qui no té el Fill de Déu no té la vida. 1 Joan 5:11-12

I aquesta és la vida eterna: que et coneguin a tu; l'únic veritable Déu, i el qui tu has enviat, Jesu-Crist. Joan 17:3

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)