Jesús anuncia la seva mort

I mentre Jesús pujava a Jerusalem, pel camí va prendre els dotze deixebles a part i els digue´: Mireu, estem pujant a Jerusalem, i el Fill de l'home serà lliurat als principals sacerdots i als escribes, i el condemnaran a mort. I el lliuraran als gentils per ser escarnit, assotat i crucificat, i al tercer dia ressuscitarà. Mateu 20:17-19

Jesús dóna la seva vida

Per això el Pare m'estima, perquè jo poso la meva vida per tornar-la a prendre. Ningú no me la pren, sinó que jo mateix la poso. Joan 10:17-18

O, ¿potser penses que no puc ara mateix pregar el meu Pare, i ell posarà a la meva disposició més de dotze legions d'àngels? Doncs, ¿com es complirien llavors les Escriptures, segons les quals s'ha d'esdevenir així? Mateu 26:53-54

Jesús, arrestat, condemnat a mort, maltractat i crucificat

I mentre ell encara parlava, heus aquí, va arribar Judes, un dels dotze, i amb ell una gran gentada, amb espases i bastons, de part dels principals sacerdots i dels anicans del poble. I el qui el lliurava els havia donat aquest senyal, dient: Aquell que besaré, és ell, agafeu-lo I immediatament anà cap a Jesús i digué: Salut, Rabbí. I el va besar. Mateu 26:47-49

I en fer-se l'alba, tots els principals sacerdots i els ancians del poble van tenir un consell contra Jesús, per fer-lo morir. I després de lligar-lo, el van portar i el van lliurar a Ponç Pilat, el governador. Pilat els diu: ¿Què faré, doncs, amb Jesús, l'anomenat Crist? Li diuen tots: Que sigui crucificat! Mateu 27:1,2,22

Llavors els soldats del governador van portar Jesús al pretori, i van reunir al seu voltant tota la cohort. I el van despullar, i li van posar damunt un mantell escarlata. I van trenar una corona d'espines, i la hi van posar sobre el cap, i una canya a la mà dreta; i s'agenollaven davant d'ell i se'n burlaven, dient: Salut, Rei dels jueus! I li escopien, prenien la canya i li donaven cops al cap. I quan se n'hagueren burlat, li tragueren el mantell, i li posaren els seus vestits, i se'l van endur per crucificar-lo. Mateu 27:27-31

Era l'hora tercera, i el van crucificar. I hi havia escrita damunt la inscripció de la seva causa: El Rei dels jueus. I van crucificar amb ell dos lladres, l'un a la seva dreta i l'altre a la seva esquerra. Marc 15:25-27

I era vers l'hora sisena, i vingué la fosca sobre tota la terra fins a l'hora novena. I el sol s'enfosquí, i el vel del temple es va esquinçar pel mig. I Jesús va exclamar amb veu forta, i digué: Pare, en les teves mans encomano el meu esperit! I havent dit aquestes paraules, va expirar. Lluc 23:44-46

Com que era la Preparació, a fi que els cossos no restessin sobre la creu durant el dissabte -perquè aquell dissabte era una gran diada-, els jueus van demanar a Pilat que els trenquessin les cames i els traguessin. Llavors hi anaren els soldats, i van trencar les cames del primer i de l'altre que havia estat crucificat amb ell. Però en arribar a Jesús, com que van veure que ja era mort, no li van trencar les cames, sinó que un dels soldats li va travessar el costat amb una llança, i de seguit en sortí sang i aigua. Joan 19:31-34

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)