El seu ministeri

I Jesús recorria totes les ciutats i els pobles, ensenyant en llurs sinagogues i predicant l'evangeli del regne, i guarint tota mena de malaltia i tota mena de dolença entre el poble. Mateu 9:35

I els diu: Anem als pobles veïns, a fi que també hi prediqui, perquè he sortit per això. I anava per tot Galilea predicant en llurs sinagogues, i expulsant els dimonis. Marc 1:38-39

I se li van acostar grns multituds que duien amb ells coixos, cecs, muts, mutilats i molts d'altres, i els van posar als peus de Jesús i els va guarir. De manera que les multituds s'admiraven veient parlar els muts, el mutilats guarits, els coixos camiar i els cecs veure-hi, i glorificaven el Déu d'Israel. Mateu 15:30-31

Vosaltres sabeu el que s'esdevingué per tot Judea, començant des de Galilea, després del baptisme que va proclamar Joan; com Déu va ungir Jesús de Natzaret amb l'Esperit Sant i amb poder, el qual va passar fent el bé i guarint tots els oprimits pel diable, perquè Déu era amb ell. Fets 10:37-38

I per tot arreu on entrava, als pobles, ciutats o camps, posaven els malalts a les places, i li suplicaven que els deixés tocar almenys la franja del seu mantell: i tots els qui el tocaven restaven guarits. Marc 6:56

I Jesús, en desembarcar, va veure una gran multitud i va tenir compassió d'ells, perquè eren com ovelles que no tenen pastor. I començà a ensenyar-los moltes coses. Marc 6:34

I en arribar el vespre, li van portar molts endimoniats, i va expulsar els esperits amb una paraula i va guarir tots els malalts, a fi que es complís el que fou dit per mitjà del profeta Isaïes, quan diu: Ell mateix prengué les nostres malalties i portà els nostres mals.

Des de llavors Jesús començà a predicar i a dir: Penediu-vos, perquè s'ha apropat el regne dels cels. Mateu 4:17

I Jesús recorria tot Galilea, ensenyant en llurs sinagogues, i predicant l'evangeli del regne, i guarint tota mena de malaltia i tota mena de dolença entre el poble. I la seva fama es va estendre per tot Síria. I li portaren tots els qui tenien mals, afligits per diverses malaties i turments, i els endimoniats, i llunàtics, i paralítics; i els va guarir. Mateu 4:23-24

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)