Condicions per als deixebles

Els deixebles han de estar disposats a renunciar a tot per Jesús

Qui estimi pare o mare més que a mi, no és digne de mi; i qui estimi fill o filla més que ami, no és digne de mi. I qui no pren la seva creu i em segueix darrere, no és digne de mi. Qui trobi la seva vida, la perdrà; i qui perdi la seva vida per causa de mi, la trobarà. Mateu 10:37-39

Així, doncs, qualsevol de vosaltres que no renuncia a totes les seves possessions, no pot ésser deixeble meu. Lluc 14:33

Els deixebles han de estar el cent per cent per Jesús

Cap servent no pot servir dos senyors: perquè o avorrirà l'un i estimarà l'altre, o es dedicarà al'un i menysprearà l'altre. No podeu servir Déu i la Riquesa. Lluc 16:13

Qui té els meus manaments i els guarda, aquest és el qui m'estima. I el qui m'estima serà estimat pel meu Pare, i jo l'estimaré i em manifestaré a ell. Joan 14:21

Els deixebles hauran de patir per Jesús

Entreu per la porta estreta. Perquè és ampla la porta i espaiós el camí que mena a la perdició, i són molts els qui hi entren. Perquè és estreta la porta i angost el camí que mena a la vida, i pocs són els qui el troben. Mateu 7:13-14

El qui cerqui de salvar la seva vida, la perdrà; i el qui la perdi, la conservarà. Lluc 17:33

I sereu avorrits de tothom per causa del meu Nom, però el qui perseveri fins a la fi, aquest serà salvat. Mateu 10:22

Si el món us odia, sapigueu que m'ha odiat a mi primer que a vosaltres. Si fóssiu del món, el món estimaria allòq eu és seu. Però com que no sou del món, sinó que jo us he elegit del món, per això el món us odia. Recordeu la paraula que jo us he dit: Un servent no és més gran que el seu amo. Si a mi m'han perseguit, també us perseguiran a vosaltres; si han guardat la meva paraula, també guardaran la vostra. Joan 15:18-20

Us he dit aquestes coses a fi que en mi tingueu pau. En el món tindreu tribulació, però tingueu confiança, jo he vençut el món. Joan 16:33

Els deixebles s'han d'estimar

Us dono un manament nou, que us estimeu els uns als altres. Com us he estimat, estimeu-vos també els uns als altres. En això coneixeran tots que sou deixebles meus, si teniu amor entre vosaltres. Joan 13:34-35

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)