Salvats per la fe en Jesucrist

Corneli, la teva pregària ha estat escoltada,i les teves almoines han estat recordades davant de Déu. Envia doncs algú a Joppe i fes cridar Simó, de sobrenom Pere, que s'allotja a casa de Simó, adobador de pells, vora mar; i quan ell vingui et parlarà. Fets 10:31-32

En el capítol 10 dels fets dels apòstols trobem escrit la història del centurió Corneli. Corneli era un centurió romà que vivia a Cesarea, la Paraula de Déu ens diu com era un home piadós i temorós de Déu, ell i tota la seva família, era un home que no parava de fer moltes almoines i pregava a Déu sense parar.

La Bíblia ens narra com un dia, Déu va enviar un àngel que li digué: Les teves pregàries i les teves almoines han pujat en memòria davant de Déu. I ara envia homes a Joppe i fes venir Simó, que té per sobrenom Pere. Fets 10:4-5

En aquest estudi ens volem centrar en dues de les característiques que tenia Corneli: la pregària i les almoines que feia; i el motiu pel qual va ser necessari que Pere li anés a predicar.

La pregària

La Bíblia ens narra com Corneli pregava constantment. El fet que la seves oracions ascendissin fins a la presència de Déu vol dir que la manera de pregar de Corneli era agradable a Déu. Corneli pregava bé, però, no obstant això, a Corneli li faltava una cosa per poder ser salvat. Necessitava conèixer a Jesucrist.

Hi ha un únic camí per arribar a Déu amb les nostres oracions, i aquest camí és per mitjà de Jesucrist. Jesús li diu: Jo sóc el camí, la veritat i la vida: ningú no ve al Pare sinó per mi. Joan 14:6 La Bíblia ens narra molt clar com només a través de Jesucrist podem tenir accés al Pare. Jesuscrist és qui s'ha sacrificat per nosaltres i al preu de la seva sang ens permet tenir aquest accés lliure al Pare.

Les almoines

La Bíblia ens narra com Corneli a més a més que pregava constantment feia moltes almoines. L'almoina és donar una cosa a una persona sense esperar ni buscar res a canvi, és simplement una ajuda a un altre, neta i sense segones intencions. Jesucrist ens va ensenyar que quan vulguis celebrar alguna cosa no convidis els teus amics perquè t'ho recompensarien, sinó que convidis aquelles persones que no t'ho poden compensar, perquè així sigui el teu Pare del cel qui t'ho recompensi. Lluc 14:12-14

Si l'almoina és feta amb la intenció de rebre una contraprestació o un bé a canvi, llavors això ja no és una almoina. I si presteu a aquells de qui espereu rebre, quin mèrit teniu? Perquè també els pecadors presten als pecadors per rebre'n tant per tant Lluc 6:34

Corneli tenia una pregària i unes almoines que ascendien al mateix tron de Déu, però li faltava una cosa. Necessitava que li fos enviat algú i li prediqués a Jesucrist.

En efecte, per més oracions que adrecem a Déu i més almoines que donem si no acceptem a Jesucrist no ens serveix de res. Com a cristians som salvats per la fe en Jesucrist. És la fe en Jesucrist, creure que Ell ha mort pels nostres pecats, creure que ha ressuscitat i creure en el fons del nostre cor que Ell és el Fill de Déu, el que ens salva. Gàlates 2:16

La Bíblia ens narra el cas d'un lladre que fou crucificat juntament amb Jesucrist. Aquest home, tal com reconeixia ell mateix, havia estat condemnat per les seves males actuacions, però en la Bíblia trobem escrit com abans de morir va acceptar a Jesucrist com el seu Senyor i Salvador; i aquest acte, malgrat la vida pecaminosa que havia portat el va salvar. I Jesús li digué: En veritat et dic: Avui seràs en mi en el paradís. Lluc 23:43 Això ens mostra com no és per les obres que som salvats sinó per haver cregut en el Senyor Jesús amb fe.

Per la fe en Jesucrist som salvats i no per les obres; no obstant això, un cop creiem en el Senyor Jesucrist fem bones obres per tal de que la nostra conducta sigui agradable a Ell. Per tant les bones obres ja no les fem buscant la salvació sinó que les fem per amor a Jesucrist. Efesis 2:8-10

Per tant germans podem veure exemplificat en Corneli que per poder gaudir de la salvació que Déu ens dóna, necessitem acceptar al seu Fill Jesucrist. Podem adreçar moltes oracions a Déu, podem fer moltes almoines, però si no acceptem a Jesucrist de res ens servirà. En efecte la Bíblia ens narra com després de que Pere li prediqués l'evangeli a Corneli i la seva família; van creure, i per la fe en Jesucrist van ser salvats.

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)