Responsabilitat conducta cristiana

Estimats, us exhorto que com a forasters i estrangers us abstingueu dels desitjos carnals, que lluiten contra l'ànima. Que la vostra manera de viure entre els gentils sigui honrada, a fi que, en allò en què parlen contra vosaltres com a malfactors, per les vostres bones obres que han observat, glorifiquin Déu en el dia de la visitació. 1 Pere 2:11-12

Sovint, se'ns parla del gran privilegi que és formar part de la família de Déu. Déu envià el seu Fill Jesucrist a morir en una creu per nosaltres. Amb la seva mort a la creu ens alliberà del pecat que ens contaminava i ens esclavitzava. Jesucrist ens va alliberar i ens va permetre, a tots els que creiem (i obeïm) en Ell, esdevenir fills de Déu. Això és un privilegi que se'ns atorga per gràcia. És de forma totalment gratuïta que Déu ens salva, no és per les nostres obres. Ara bé, aquest privilegi i el fet de que la salvació sigui gratuïta no significa que podrem fer allò que nosaltres voldrem, sinó que creure en Déu i esdevenir fill de Déu implica una gran responsabilitat.

Primerament, hem de tenir en compte, que en el moment que Déu ens adopta com a fills, malgrat seguir vivint a la terra, ja no en formem més part, sinó que obtenim una nova ciutadania, la ciutadania celestial. Per tant tal com diu el verset inicial, som estrangers i forasters aquí a la terra. Això implica, que ja no ens hem de interessar més per les coses "mundanes". Adúlters i adúlteres, ¿no sabeu que l'amistat del món és enemistat contra Déu? Per tant, qualsevol que vulgui ser amic del món es fa enemic de Déu. Jaume 4:4.

El fet d'esdevenir fill de Déu també implica que la nostra manera de viure haurà de ser totalment íntegra a allò que ens ensenya la Bíblia. Hem de tenir en compte que el món es divideix en dos grups de persones, els que creuen (i obeeixen) en Déu i en el seu fill Jesucrist, i els que no. El germà Joan ens diu en la carta que ens va escriure: Sabem que som de Déu, i que el món sencer jau en el maligne. 1 Joan 5:19. Per tant, aquesta divisió implicarà que la gent que no obeeix a Déu mirarà amb molt interès tots els nostres moviments, ja que, estant sota el domini de Satanàs, aquest els impulsa a cercar la manera de fer perdre a la gent que ja creu i impedir que creguin aquells que encara no creuen. El nostre germà Pau ens va advertir seriosament: Perquè per causa de vosaltres el Nom de Déu és blasfemat entre els gentils, tal com està escrit. Romans: 2:24. Pau deia aquest "vosaltres" en referència a aquells que fent-se dir cristians, caminaven de forma incorrecta.

Jesús va dir: El món no us pot odiar: però a mi m'odia, perquè jo dono testimoni sobre ell, que les seves obres són dolentes. Joan 7:7. Jesús va dir aquesta frase quan l'Esperit Sant no havia estat encara enviat als creients. Jesús ens ensenya que si volem viure com Déu vol que visquem i volem seguir les petjades que Jesús ens va deixar, el món ens odiarà. Com a cristians, ens hem d'abstenir de les contaminacions del món, i em de denunciar-les per tal que la gent tingui la possibilitat de reflexionar i adonar-se que no actuen com haurien d'actuar per poder agradar a Déu i obtenir així la salvació eterna. Si el món us odia, sapigueu que m'ha odiat a mi primer que a vosaltres. Si fóssiu del món, el món estimaria allò que és seu. Però com que no sou del món, sinó que jo us he elegit del món, per això el món us odia. Joan 15:18-19

Com a cristians necessitem tenir discerniment i coneixement. Necessitem conèixer que és allò que Déu ens demana i discernir clarament quina és la conducta agradable a Ell i quina no. Per poder disposar d'aquestes qualitats, únicament o podem aconseguir a través de la lectura de la Bíblia i de la oració. Necessitem llegir i estudiar la Bíblia per tal de conèixer que és correcte i que no i necessitem demanar en oració que Déu, per mitjà del seu Esperit Sant que ens ha enviat, ens mostri les coses que són correctes i les que no. Però l'Encoratjador, l'Esperit Sant, que el Pare enviarà en el meu Nom, ell us ensenyarà totes les coses i us farà recordar tot el que us he dit. Joan 14:26.

Per tant germans, com a cristians i persones que creuen i volen obeir a Déu, no ens fixem més en les coses del món i cerquem únicament les coses de l'Esperit.

Per tant dic: Camineu en L'Esperit, i no satisfareu el desig de la carn.

Perquè la carn desitja contra l'Esperit, i l'Esperit contra la carn i aquests s'oposen mútuament, a fi que no feu les coses que voldríeu...

i és evident quines són les obres de la carn, que són: adulteri, fornicació, impuresa, lascívia,

idolatria, bruixeria, enemistats, baralles, gelosies, ires, rivalitats, divisions, partits,

enveges, homicidis, embriagueses, golafreries, i les coses semblants a aquestes, sobre les quals us predic, com ja us vaig predir, que els qui practiquen tals coses no heretaran el regne de Déu.

Però el fruit de l'Esperit és. Amor, goig, pau, longanimitat, benignitat, bondat, fe,

mansuetud, temprança...

Els qui són del Crist han crucificat la carn amb les seves passions i desitjos.

Si vivim en l'Esperit, caminem també en l'Esperit.

Gàlates 5: 16-25

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)