La importància d'un pacte

Ezequiel 17

En el capítol 17 del llibre d'Ezequiel se'ns narra la paraula que el Senyor va profetitzar per mitjà del seu servent Ezequiel.

Podem veure la decisió del Senyor de castigar durament a Sedequies, rei de Judà, a causa de que no havia respectat el pacte que havia fet amb el rei de Babilònia.

En els últims anys del reialme de Judà, l'imperi de Babilònia va venir i va conquerir l'imperi de Judà, en deportaran la gent important i posaren a Sedequies com a rei en lloc del rei que hi havia. Sedequies tingué que fer un pacte de servitud amb el rei de Babilònia. Passats uns anys, però, Sedequies envià missatgers a Egipte a fi de demanar ajuda per tal de trencar el pacte que tenia amb el rei de Babilònia. Tal com trobem escrit en la profecia, l'intent de Sedequies de trencar el pacte que havia fet amb Nabucodonosor no va prosperar i Sedequies fou dut captiu a Babilònia.

En la vida de Sedequies podem veure la importància de complir la paraula donada. Com a cristians és molt important ser gent seriosa, és a dir, complir amb allò que hem decidit. Diu la paraula que el vostre sí sigui sí, i el vostre no sigui no. Mateu 5:37Això vol dir, que al Senyor no li agrada quan diem si i fem no o al revés.

En el llibre dels nombres 23:19 trobem escrit: Déu no és pas un home, perquè menteixi, ni un fill d'home, perquè se'n desdigui. Dirà una cosa, i no la farà? Parlarà, i no ho executarà? Aquí podem veure com el Senyor és ferm en les seves decisions i els seus pactes. Nosaltres com a cristians hem de buscar que el nostre actuar sigui conforme a la voluntat de Déu, i en aquest cas, podem veure com el Senyor no vol que siguem persones de doble ànim.

Com a cristians hem de anar molt alerta amb allò que ens comprometem. Hem de tenir en compte que en el moment en què ens comprometem amb alguna cosa estem obligats a complir-ho. Si no ens hi haguéssim compromès no tindríem culpa però en el moment que t'hi compromets has de complir allò amb que t'has compromès.

El Senyor vol que com a cristians fem les coses amb seguretat, vol que quan realitzem els passos siguin passos clars, ben pensats i no deixar-nos endur per les emocions dels moments. Per tant, és important abans de comprometre'ns amb alguna cosa analitzar bé la situació.

En la Bíblia podem trobar molts exemples de les males conseqüències que tenia trencar un pacte. En la segona carta de Samuel capítol 21, trobem escrit com el Senyor portà tres anys de fam al país. David busca al Senyor a fi de saber a causa de què era aquella fam. El Senyor li va revelar que era degut a Saül, el rei antecessor de David, que havia intentar exterminar als gabaonites, no respectant així un pacte que la congregació de Israel havia fet amb els gabaonites molts anys abans.

Per tant germans, analitzem bé les situacions abans de donar la nostra paraula, perquè a fi que la nostra conducta sigui agradable al Senyor, haurem de complir amb allò en que ens haurem compromès de paraula.
preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)