Orgull

I tot el qui s'exalçarà serà humiliat, i tot el qui s'humiliarà serà exalçat. Mateu 23:12

Però ell dóna una gràcia més gran. Per això diu: Déu s'oposa als superbs, però dóna gràcia als humils. Jaume 4:6

La Bíblia ens ensenya com a Déu li desagrada profundament l'orgull. L'orgull és quan una persona creu (és a dir, que té fe), que ell és l'únic que pot fer les coses o que tot el que fa ell està ben fet. Però, si analitzem la Bíblia, trobem una base sòlida que ens porti a pensar que els cristians tenim la nostra pròpia força o el nostre propi poder per fer les coses?

En l'Evangeli de Joan trobem escrit la següent ensenyança de Jesús: Resteu en mi, i jo en vosaltres. Així com el sarment no pot portar fruit per ella mateix si no resta en el cep, així tampoc vosaltres si no resteu en mi. Jo sóc el cep, vosaltres els sarments. El qui resta en mi,i jo en ell, aquest porta molt de fruit: perquè sense mi no podeu fer res. Joan 15:4-5. Veiem clarament com la paraula de Déu ens diu que nosaltres pel nostre compte no podem fer res. Únicament units a Jesús tenim la força i la saviesa per poder fer les coses.

Si analitzem diferents personatges de la Bíblia, veurem com els personatges que han passat a la història com a veritables servents de Déu, sempre van posar per davant a Déu i mai es van predicar a ells. Així ho veiem en el cas de Pau:

* Perquè no gosaria parlar gens de les coses que Crist no hagués obrat a través meu, de paraula i obra, per a l'obediència dels gentils. Romans 15:18

* I tota la multitud va callar, i escoltaren Bernabé i Pau que explicaven tots els senyals i prodigis que Déu havia fet entre els gentils per mitjà d'ells. Fets 15:12

* Però sóc el que sóc per la gràcia de Déu, i la seva gràcia envers mi no ha estat inútil, sinó que he treballat més que tots ells, però no jo,sinó la gràcia de Déu que és amb mi. 1 Corintis 15:10

* No pas que pel nostre compte siguem capaços de pensar res com a vingut de nosaltres mateixos, sinó que la nostra capacitat ve de Déu. 2 Corintis 3:5

Podem veure en totes les cites, com Pau tenia claríssim que ell no realitzava res, sinó que era Déu per mitjà de l'Esperit Sant qui obrava en ell. Quan tenim clar que nosaltres no fem les coses sinó que és Déu qui les realitza en nosaltres, l'orgull desapareix; ja que no pots presumir de una cosa que tu no has fet, ja que seria apropiar-te de l'obra que Déu realitza.

Nosaltres som simples instruments, que Déu ens utilitza quan vol, com vol, i de la forma que vol. Nosaltres simplement hem d'estar disposats a deixar que Déu ens utilitzi de la manera que Ell vol. En el llibre dels fets dels apòstols, en el capítol 3, trobem un miracle que Déu realitzà per mitjà de Pere i Joan. La multitud, després que un coix fos guarit, anaren corrents a darrera de Pere i Joan admirats pel que acabava de passar; Pere i Joan, no obstant, no s'enorgulliren ni es feren propaganda d'ells mateixos sinó que donaren glòria a Déu dient davant del poble, i posteriorment, davant del Sanedrí, que l'autor d'aquell miracle era Jesús i que ells no havien fet res per la seva pròpia força o voluntat.

Com a cristians, no estem cridats a predicar-nos a nosaltres mateixos demostrant a la gent el més o menys poder que tenim si no que estem cridats a predicar a Jesús, el Fill de Déu, el qual per amor a nosaltres es va fer home, i no havent comés pecat, accepta la mort a la Creu per amor a nosaltres portant a sobre seu el preu de les nostres iniquitats i transgressions, a fi de que tot aquell que es penedeixi amb tot el cor i l'accepta a la seva vida com el seu Senyor i Salvador, obtingui per mitjà d'Ell la vida eterna.

L'orgull, doncs, consisteix en l'oposició a Déu, ja que la fe que està dipositada en Déu, en el moment que apareix l'orgull, es deriva a la pròpia persona, per tant, doncs, és l'exaltació del poder i la saviesa de l'home en detriment del poder de Déu. Per tant germans, no ens deixem dominar per l'orgull, no pensem que jo faig més o faig millor que l'altre, i simplement pensem que nosaltres hem de fer la voluntat de Déu en les nostres vides.

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)