Mirant endevant, aprenent del passat

Oblidant les coses que queden al darrera, m'esforço vers les coses que són al davant. Filipencs 3:13b

L'apòstol Pau ens ensenya com la nostra vida cristiana no ha d'estar basada en el que hem fet en temps passats sinó en el present i en el futur. Molts, abans de conèixer al Senyor hem fet coses que no eren agradables a Déu, però un cop ens convertim a Déu el Senyor ens perdona les nostres ofenses. En el llibre de Miquees trobem escrit: Ell tornarà a compadir-se de nosaltres, subjugarà les nostres iniquitats; i tu llançaràs tots llurs pecats als abismes del mar. Miquees 7:19.

El Senyor ens mostra com al convertir-nos a Déu les nostres faltes són perdonades. Les nostres ofenses a Déu seran llençades al fons del mar i d'allà ningú ja no ho podrà treure. Déu no està interessat en retreure'ns les coses que havíem fet quan encara no creiem en Ell (puig que eren fetes en ignorància 1 Timoteu 1:13), Ell vol que ens refem, ens aixequem i mirem endavant, ja que, quan creiem en Ell totes les coses esdevenen noves. Per tant, si algú és en Crist, és una nova creació; les coses velles han passat, heus aquí, tot ha estat fet nou. 2 Corintis 5:17 Per tant doncs, tenim la certesa que quan una persona decideix seguir a Jesucrist les seves faltes siguin moltes o poques són totes perdonades, sense accepció de persones.

Ara bé, a vegades, un cop ja creiem, ens trobem en situacions que poden marcar de forma negativa el nostre futur. En el verset inicial podem veure com se'ns exhorta a oblidar les coses que queden al darrera. Aquest oblidar no fa referència a les coses bàsiques de la vida com poden ser llegir, escriure, oblidar la família, etc. Aquest oblidar es refereix a anul·lar aquelles coses passades que ens impedeixen un bon desenvolupament en el present o el futur. Simplement que el passat no ens impedeixi avançar.

Les persones som imperfectes. Només Déu és perfecte. Això vol dir que qui més qui menys tots cometem errors. Quan cometem un error i Déu ens mostra que ens hem equivocat primer de tot a de venir un penediment per poder demanar el perdó de Déu. La paraula de Déu ens diu que el Senyor no depreciarà un cor contrit i humiliat. Salm 51:17. Ara bé un cop hem obtingut el perdó de part de Déu hem de tornant-se a aixecar i mirar cap a endavant. El Senyor vol que no ens encallem en el passat. De tota situació passada convé treure'n unes conclusions, avaluar perquè ha passat i assumir-ho. El passat no es pot canviar. Per tant, em de mirar cap endavant, aprenent dels errors del passat.

La vida cristiana no consisteix en anar cap a darrera ni està parat, sinó que consisteix en anar sempre cap a endavant. En la vida cristiana lo important no és com comences sinó com acabes. Déu ens jutjarà per l'estat en què ens trobarem quan acabarem la nostra vida aquí a la terra no per l'estat que haguem tingut de joves. Però si el malvat torna de tots els pecats que ha fet, i guarda tos els meus estatuts, i fa judici i justícia, certament viurà, no morirà. Totes les seves transgressions que ha fet no li seran recordades: per la justícia que ha fet, viurà. Em complac potser en al mort del malvat? -afirmació del Senyor Jahveh. No vull que torni del seus camins, i que visqui? Però si el just es gira enrere de la seva justícia, i fa la injustícia, segons totes les abominacions que el malvat ha fet, viurà? Cap de les seves justícies que ha fet no li serà recordada: per la seva transgressió amb què ha transgredit, i pel seu pecat amb què ha pecat, per causa d'ells morirà. Ezequiel 18:21-24 Així doncs, si el que obra malament es penedeix viurà; però si el que obra bé comença a obrar malament no li haurà servit de res les seves bones actuacions.

Ens cal tenir sempre present que Déu controla totes les coses i totes les situacions. La Bíblia ens diu que fins i tot els cabells del nostre cap són tots comptats (i mireu que n'hi ha de cabells al cap). Tota situació per la qual passem té un propòsit, encara que a vegades ens costi de veure. Per tant hem de tenir present que totes les situacions per les quals el Senyor ens ha deixat que passéssim és pel nostre bé. I sabem que totes les coses cooperen per a bé d'aquells que estimen Déu, dels qui són cridats segons el seu propòsit. Romans 8:28 Amb la finalitat, que, aprenent dels errors sapiguem com afrontar millor el futur. En la majoria de casos, les persones que han passat per uns problemes determinats i gràcies al Senyor s'han recuperat d'aquests problemes (alcoholisme, drogues, etc.), són les persones més adients per poder ajudar a persones que es troben en situacions similars a la que ells havien viscut. Per tant l'experiència dolenta del passat i de la qual ja s'han refet, li serveix per poder ajudar a d'altres persones en la vida present i futura.

Animem-nos doncs, amb la mirada posada a la meta, on Jesucrist ens espera per recompensar a cadascú segons la seva obra. Desfem-nos de les cadenes dels errors del passat, desfem-nos de tot pes que no ens permet avançar, aixequem-nos i caminem endavant cap a la salvació que Déu ens dóna.

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)