La paraula de Déu

Tota l'Escriptura és inspirada per Déu, i és útil per ensenyar, per redargüir, per corregir, per instruir en la justícia, a fi que l'home de Déu sigui complet, preparat per a tota obra bona. 2 Timoteu 3:16-17

La Bíblia és la paraula de Déu. La Bíblia és un llibre que està compost de dues seccions: l'Antic Testament i el Nou Testament. La Bíblia està composta de 66 llibres escrits per diversos autors, els quals, inspirats per l'Esperit Sant, escrivien allò que Déu volia que ens quedés escrit fins al dia d'avui. Per tant, com que tots els autors de la Bíblia no escrivien allò que ells volien sinó allò que Déu els deia, es pot afirmar perfectament que la Bíblia és la Paraula de Déu.

Al llarg de la història, Déu, per la seva misericòrdia i bondat, ha posat diferents homes i dones que s'han encarregat de conservar els escrits de la Bíblia i traduir-los als diferents idiomes existents. La Bíblia és el llibre el qual a més idiomes ha estat traduït. Actualment, si podem gaudir de la Bíblia amb els nostres idiomes materns és per l'esforç de molts homes i dones que sovint van tenir que donar la pròpia vida per tal que nosaltres poguéssim gaudir del regal de tenir una Bíblia a les nostres mans.

En la vida cristiana és vital la lectura constant de la Bíblia. No es tracta que hem de llegir la Bíblia per obligació, la Bíblia l'hem de llegir per amor. Jesús va dir: Si m'estimeu, guardareu els meus manaments. Joan 14:15 Això vol dir que no llegim la Bíblia per obligació sinó per amor a Jesús. Necessitem conèixer la Paraula de Déu per poder conèixer els manaments que el Senyor ens ha deixat per poder discernir allò que Ell vol de nosaltres. Si realment volem agradar a Déu, ens hem d'instruir en la seva paraula per poder millorar cada dia per Ell. El fet de llegir la Paraula porta moltes benediccions a la nostra vida, com ara:

- Quan llegim la Paraula adquirim coneixement de què és allò que agrada a Déu i allò que no. Per tant, això ens dóna llibertat, ja no som esclaus de doctrines estranyes. Joan 8:32

- Quan llegim la Paraula ens auto avaluem davant la veritat de la Paraula i així podem veure allà on ens equivoquem.

- Quan llegim la Paraula ens reconfortem amb les promeses que Déu dóna a les nostres vides. Perquè totes les coses que foren escrites per endavant, van ser escrites per al nostre ensenyament, a fi que per mitjà de la perseverança i de la consolació de les Escriptures tinguem esperança. Romans 15:4

- Quan llegim la Paraula ens augmenta la fe. La fe ve d'escoltar, i l'escoltar per la Paraula de Déu. Romans 10:17

- Quan llegim la Paraula ens renovem: el cor, la ment, el pensament, la manera d'actuar, etc. Romans 12:2

- Quan llegim la Paraula el Senyor ens va equipant per realitzar la seva obra.

El cristianisme no consisteix en una religió amb unes tradicions establertes i unes rutines a seguir; sinó que es tracta de una forma de vida, es tracta de viure conforme la Paraula de Déu ens ensenya. Això vol dir que, totes les nostres actuacions han de ser fetes sota uns fonaments bíblics. En 1 Pere 3:15 trobem escrit: sempre preparats per a una defensa, amb mansuetud i respecte, davant qualsevol que us demani raó de l'esperança que hi ha en vosaltres. Això vol dir que sovint, ens trobarem que la gent ens demanarà explicacions de per què fem o no fem unes determinades coses. Nosaltres com a cristians madurs hem de contestar què ho fem així perquè la Paraula de Déu ho diu així. Nosaltres no podem fer les coses en funció del que ens diuen els altres. Les nostres actuacions han de ser basades en allò que diu la Paraula.

Pau en un dels seus viatges va arribar a Berea, allà la gent del país escorcollava contínuament les Escriptures per veure si Pau deia o no deia la veritat. Fets 17:11 Evidentment, Pau predicava la Veritat i ningú no el va poder reprendre.

És molt important per les nostres vides que tot el que fem sigui fet amb un fonament bíblic. Així, d'aquesta manera, encara que a les altres persones no els hi sembli bé, ningú ens podrà reprendre, ja que actuem sota la cobertura de la Paraula. En l'Evangeli de Lluc capítol 4 veiem com Satanàs va temptar Jesús al desert. Jesús va reprendre a Satanàs per mitjà de la Paraula. En cada temptació va justificar la seva actuació conforme estava a l'Escriptura. Jesús va dir Escrit Està. I podem veure com el mateix Satanàs va tingué que callar davant la resposta de Jesús.

Com a cristians hem de tenir sempre la Bíblia en el lloc més alt de les nostres vides i no deixar de llegir-la. La Paraula de Déu és tan immensament gran que cada cop que la llegim en podem treure idees noves. La Paraula de Déu és tan rica que el mateix verset ens pot parlar de varies coses a la vegada.

Per poder entendre la Paraula és molt important abans de començar a llegir posar-nos en oració davant Déu, reconeixent que som febles i ignorants i que el necessitem perquè ens ajudi a entendre la seva Paraula. Un cop feta l'oració, comença a llegir i gaudeix aprenent d'allò que el Senyor et mostri. Medita ens els versets, reflexiona-hi, i Déu, que és immensament bondadós ens anirà donant la revelació dels diferents versets a mesura que estiguem preparats per entendre'ls.

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)