L'Esperit Sant

Perquè tots nosaltres vam ser batejats també per un Esperit en un cos. Tant jueus com grecs, tant esclaus com lliures, i a tots se'ns ha donat a beure en un Esperit. 1 Corintis 12:13

Al principi del Nou Testament sens parla de Joan el Baptista. Joan el Baptista era un home escollit per Déu per preparar la gent per a la vinguda de Jesús. Joan batejava en el riu Jordà. El bateig de Joan significa una renúncia a les obres mortes, és a dir, als pecats. Joan, però deia a la gent: I jo, certament, us batejo en aigua per al penediment, però el qui ve darrere meu és més poderós que jo, de qui no sóc digne de portar-li les sandàlies. Ell us batejarà en L'Esperit Sant i foc. Mateu 3:11 El que venia darrera de Joan era Jesús i Joan ja ens anticipava que Jesús seria el qui ens batejaria amb l'Esperit Sant i foc.

Ja molts anys abans de la vinguda de Jesús, diferents profetes inspirats per l'Esperit Sant havien profetitzat sobre el bateig de l'Esperit Sant que tindria acompliment en els últims dies. Així ho veiem en el cas de Isaïes Isaïes 32:15, Ezequiel Ezequiel 36:27-28 o Joel on trobem escrit: I s'esdevindrà, després d'això, que jo vessaré el meu Esperit sobre tota carn, i els vostres fills i les vostres filles profetitzaran, els vostres ancians tindran somnis, els vostres joves veuran visions. Joel 2:28

En l'Antic Testament, l'Esperit Sant estava, normalment, sobre les persones, exceptuant alguns casos com Bezaleel y Josuè. En canvi, en el Nou Testament, és a dir ara, l'Esperit Sant ja no està sobre les persones sinó que està dins de cada persona. Tal com diu l'Escriptura: ¿O no sabeu que el vostre cos és santuari de l'Esperit Sant, que és en vosaltres, que teniu de Déu, i que no sou vostres? 1 Corintis 6:19

Jesús durant l'últim sopar va explicar els deixebles que serien batejats amb l'Esperit Sant i que seria l'Esperit Sant qui s'encarregaria de recordar-los les coses a mesura que anessin passant. Després de la resurrecció de Jesús poc abans de que Jesús fos endut al cel va dir els deixebles que esperessin a Jerusalem fins que fossin batejats amb l'Esperit Sant. Fets 1:4-5

Dos versets més avall ens diu un dels motius pel qual Jesús va dir els deixebles que s'esperessin a Jerusalem fins a rebre el bateig de l'Esperit Sant. Però rebreu poder quan hagi vingut l'Esperit Sant sobre vosaltres, i sereu testimonis meus a Jerusalem, i a tot Judea i Samaria, i fins a l'últim extrem de la terra. Fets 1:8L'Esperit Sant quan ve a la nostra vida ens porta poder. Poder de predicar la paraula, valentia davant les adversitats, una comunió més estreta amb Déu, etc. L'Esperit Sant és el nostre mestre i el nostre guia. Déu vol que ens deixem guiar per l'Esperit Sant i que ens omplim d'Ell tots els dies.

Quan els cristians som batejats amb l'Esperit Sant no només obtenim poder sinó que l'Esperit Sant reparteix diferents tipus de dons a qui vol i de la manera que vol. L'Esperit Sant és un poder sobrenatural, és el poder de Déu que habita dins nostre, i que ens capacita amb diversos dons per complir amb el propòsit que Déu té per cada un de nosaltres. 1 Corintis 12: 7-11

En el capítol 2 dels fets dels apòstols podem veure com 120 germans que estaven reunits a Jerusalem esperant la promesa van rebre l'Esperit Sant. Al moment de rebre l'Esperit Sant van començar a parlar amb llengües que ells no havien après, de tal manera que tots els estrangers que hi havia a Jerusalem en aquells dies els podien sentir parlar les meravelles de Déu amb el seu propi idioma. Més endavant, veiem com els samaritans també van rebre el bateig de l'Esperit Sant. En el capítol 10 se'ns explica com Corneli, soldat romà d'origen europeu i no jueu, va rebre l'Esperit Sant, juntament amb la seva família, mentre Pere els hi predicava. En els viatges que Pau realizà per Àsia i Europa podem veure com pertot arreu on passava, sense cap tipus de diferència en funció de la cultura o país, la gent creia en la promesa de l'Esperit Sant i era batejada amb l'Esperit Sant.

Després que Pere, juntament amb els altres 119 deixebles, fos batejat amb l'Esperit Sant va parlar davant tota la gent que s'havia reunit impressionada pel do de llengües que l'Esperit Sant els havia donat i acabà el discurs dient: Penediu-vos i sigui batejat cadascú de vosaltres en el Nom de Jesu-Crist per a la remissió dels pecats, i rebreu el do de l'Esperit Sant. Perquè la promesa és per a vosaltres i per als vostres fills, i per a tots els qui són lluny, per a tots aquells que cridi el Senyor Déu nostre. Fets 2:38-39 Com podem veure, la promesa de rebre l'Esperit Sant no és limitada a un poble determinat o a un temps determinat sinó que encara és vigent avui per tot aquell que cregui en el nostre senyor Jesu-Crist.

En l'evangeli de Lluc trobem escrit: Doncs, si vosaltres que sou dolents, sabeu donar coses bones als vostres fills, quan més el Pare del cel donarà l'Esperit Sant als qui li demanin! Lluc 11:13 Si fins el dia d'avui encara no has rebut el bateig de l'Esperit Sant, avui pot ser el dia de rebre l'Esperit Sant, només necessites creure amb fe en la promesa de l'Esperit Sant, demanar perdó per les errades i pregar amb fe demanat al Senyor que et bategi amb l'Esperit Sant; i dóna llibertat a que l'Esperit Sant vingui a la teva vida i es manifesti com a Ell vulgui, pot ser que cantis, que parlis amb llengües, que profetitzis, etc.

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)