Déu és Sobirà

Aquest és un dels atributs de Déu que, en l'actualitat, més s'està transgiversant. Quan diem que Déu és sobirà significa que fa el que vol, on vol, amb qui vol, com vol i de la manera que vol.

Tot el que a Jahveh li plau, ho fa, en els cels i en la terra, en els mars i en tots els abismes. Psalm 125:6

I el nostre Déu és en els cels: tot el que li plau, ho fa. Psalm 115:3

Efectivament, el terme sobirania significa tenir el dret d'exercir la teva pròpia voluntat i això és el que fa Déu. En primer lloc em d'entendre que el fet que Déu és sobirà significa que Ell és qui mana i que nosaltres no ens podem oposar a la seva voluntat.

Però ell determina una cosa, i qui el farà tornar enrere? I allò que desitja la seva ànima ho fa. Job 23:13

Abans que existís el dia, jo existia, i no hi ha qui alliberi de la meva mà: si jo ho faig, qui ho desfarà? Isaïes 43:11

Reconec que tu ho pots tot, i que cap propòsit teu no pot ésser impedit. Job 42:2

Perquè Jahveh dels exèrcits ho ha decretat, i qui ho anul.larà? I la seva mà és estesa, i qui la farà tornar enrere? Isaïes 14:27

Heus aquí, arrabassa: qui li ho farà tornar? Qui li dirà: Què fas? Job 9:12

Significa, també, que Ell no necessita demanar-nos consell ni demanar-nos permís per fer el que Ell vol.

Perquè, ¿qui ha conegut la ment del Senyor, o qui ha estat el seu conseller? O qui li ha donat primer a ell, per què li sigui recompensat? Perquè d'ell i per mitjà d'ell i per a ell són totes les coses: a ell la glòria pels segles, amén! Romans 11:34-36

També ens cal entendre que el fet que Déu és sobrià significa que nosaltres no podem exercitar la nostra pròpia voluntat si volem ser-li agradables a Ell. Nosaltres podem, i em de pregar a Déu, però, en cap cas, podem presentar-li exigències, exigint que siguin complertes les nostres peticions amb indiferència de quina és la seva voluntat.

Sovint la Bíblia compara la relació entre Déu i els homes com un terrisser i la seva obra creada, tal com veurem en els següents versets. Em d'entendre que el terrisser és Déu (Creador de totes les coses) i l'obra creada pel terrisser són els homes.

Em diràs, doncs: ¿Per què blasma encara? Perquè, ¿qui ha pogut resistir la seva voluntat? Al contari, oh home: qui ets tu que repliques contra Déu? ¿Dirà potser la terrissa al qui l'ha format: Per què m'has fet així? ¿O és que el terrisser no té potestat sobre el fang, per fer de la mateixa massa de fang un vas per a honra i un altre per a deshonra? Romans 9:19-21

Ai dels qui s'oculten, lluny de Jahveh, per amagar el seu propòsit, i les obres dels quals són en la foscor, i diuen ¿Qui ens veu, i qui ens coneix? Quina perversitat la vostra, s'ha de valorar el terrisser com l'argila. ¿És que dirà l'obra al qui l'ha feta: Ell no m'ha fet? I la cosa formada dirà potser al formador: Ell no hi entén? Isaïes 29:15-16

Ai del qui pledeja amb el seu Formador! La terrissa que pledegi amb les terrisses de la terra! ¿Dirà el fang al qui el forma: Què fas?¿O la teva obra: Que no té mans? Ai d'aquell que diu al pare: Qui has engendrat? O a la dona: Què has infantat? Així diu Jahveh, el Sant d'Israel, i el seu Formador: Pregunteu-me referent a les coses que han de venir, demaneu-me sobre els meus fills i sobre l'obra de les meves mans. Jo vaig fer la terra i vaig crear l'home sobre ella; jo, les meves mans, van estendre els cels, i mano tot el seu exèrcit. Isaïes 45:9-12

Un dels errors que s'ensenyen en l'actualitat sobre la sobirania de Déu és la homocentria, és a dir, s'ensenya, falsament, que totes les coses giren al voltant de l'home. Això és una mentida. Dés ha creat totes les coses per a Ell mateix. Déu no ha creat l'home per servir-lo sinó que ha creat l'home per què l'home el serveixi a Ell.

Mirem alguns versets on queda refelctit que Déu és teocèntric, és a dir, que Déu és el centre i totes les coses són creades per a Ell.

Cada un que és anomenat pel meu Nom, jo l'he creat per a la meva glòria, jo l'he format i l'he fet. Isaïes 43:7

Aquest poble l'he format per a mi mateix: ells proclamaran la meva lloança. Isaïes 43:21

Aquell que fa grans prodigis per Si mateix, perquè la seva misericòrdia és eterna. Psalm 136:4

Per causa meva, per causa meva, ho faré. Perquè ¿com pot ser profanat el meu Nom? I no donaré pas la meva glòria a un altre! Isaïes 48:11

¿Qui em pot donar res, perquè jo li hagi de recompensar? Tot el que hi ha sota tots els cels és meu. Job 41.11

És vital per a la nostra vida cristiana que entenguem la sobirania de Déu i a la vegada sàpiguem quina és la insignificància de l'home davant Déu. La Bíblia ens esnenya molt clar com, danvat Déu, no sols l'home sinó les nacions senceres són quelcom insignificant.

Vegem alguns exemples:

I tots els qui habiten sobre la terra són comptats davant seu com no-res, i ell obra com vol entre l'exèrcit dels cels i els habitants de la terra, i no hi ha ningú que pugui aturar la seva mà, i que li digui: Què fas? Daniel 5:35

Heus aquí, les nacions són considerades com la gota d'un poal, i com la pols fina de la balança. Heus aquí, aixeca les illes com una cosa molt petita. Isaïes 40:15

Heus aquí, tu mesures els meus dies a pams, i la meva edat és com un no-res davant teu: ben cert, cada home, per més ferm que sembli, és tot ell vanitat. Psalm 39:5

L'home nascut de dona: breu de dies i ple de neguit. Surt com una flor, i es marceix: I fuig com una ombra, i no perdura. Job 14:1-2

vosaltres que no sabeu res del dia de demà. Perquè, que és la vostra vida? És un vapor que apareix per un poc temps, i després desapareix. Jaume 4:14

Em d'entendre que Déu no ens necessita a nosaltres, sinó que som nosaltres que necessitem a Déu. Tal com em vist Déu és teocèntric, i en conseqüència Ell no té cap tipus de dependència de nosaltres. Encara que tots nosaltres el neguéssim Ell seguiria essent Déu. En canvi, nosaltres, si Déu ens treu l'alè de vida que ens ha donat s'acaba tot per a nosaltres. Avui en dia, s'ensenya, falsament, que Déu ens necessita, però per a totes aquelles persones que creuen que això és així, observeu que ens va escriure Pau.

El Déu que ha fet el món i totes les coses que hi ha, ell, que és el Senyor del cel i de la terra, no habita en temples fets amb les mans; ni és sevit per mans humanes, com si li calgués alguna cosa. Ell és el qui a tots dóna vida i alè i totes les coses. Fets 17:24-25

NOTA IMPORTANT

Em vist, doncs, en aquest estudi, com Déu és sobirà. Ell no és ni el nostre servent, ni el Pare Noel, ni el geni de la làmpara. Ell és sobirà, ha creat totes les coses per a la seva glòria i nosaltres som els seus servents.preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)