Déu és Sant

La Bíblia ens ensenya que un dels atributs de Déu és la santedat.

I els quatre éssers vivents tenien cadascun sis ales, entorn i per dins estaven plens d'ulls, i no cessen de dir, ni de nit ni de dia: Sant, sant, sant és el Senyor Déu totpoderós, el qui era i el qui és i el qui ha de venir. Apocalipsi 4:8

La paraula "sant" significa apartat. La pregunta és: apartat de què? El fet que Déu és sant significa que Déu està apartat del pecat, en Ell no hi ha mal ni pecat.

I Josuè digué al poble: Vosaltres no podeu servir Jahveh, perquè ell és un Déu sant, ell és un Déu gelós; no suportarà les vostres transgressions ni els vostres pecats. Josuè 24:19

Veiem clar en el versicle com el fet que Déu sigui sant significa que està apartat del pecat. Al llarg de la Bíblia l'atribut de santedat el trobem en diferents elements, però, en tots ells té el mateix significat.

Vegem alguns exmples

Veiem en tots els casos que la paruala sant sempre té un mateix significat. Ens cal tenir molt present que el fet que Déu sigui sant, i per tant, no pugui habitar amb el pecat, implica que nosaltres també em de ser sants, és a dir, apartar-nos del pecat

Com a fills obedients, no us conformeu a les concupiscències d'abans, quan éreu en la vostra ignorància, sinó que, així com aquell que us ha cridat és sant, sigueu sants també vosaltres en tota la vostra manera de viure; perquè està escrit: Sigueu sants, perquè jo sóc sant. 1 Pere 1:14-16

buscar verset que diu que sense santificació ningú veurà al Senyor

En aquest punt se'ns planteja una pregunta imporant. La pregunta és: Com pot un Déu sant, el qual no pot conviure amb el pecat, conviure amb homes pecadors i seguir sent sant? Perquè ens cal tenir present que tots nosaltres som pecadors

La resposta està en Jesucrist. Jesucrist va pagar el preu dels nostres pecats a la creu, la seva sang ha netejat els nostres pecats. És per aquest motiu que únicament a través de Jesucrist tenim accés a Déu, perquè la seva sang és l'única que pot netejar els nostres pecats.


preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)