Déu és Just

Per declarar que Jahveh és just: ell és la meva Roca, i en ell no hi ha cap injustícia. Psalm 92:15

Aquest és un dels atributs de Déu que sovint es passa per alt o no se li atorga la importància necessària. Actualment, vivim en un món on els nivells de corrupció i injústica són tant alts que la majoria de persones ja no tenen clar que signfica el concepte de justícia.

En primer lloc, la noció més bàsica de un jutge just és que jutja rectament, és a dir, declara el just just i al culpable culpable.

Jahveh és lent per a la ira, i gran en poder, i no tindrà pas per innocent el culapble. Jahveh avança en la rufagada i en la tempesta, i els núvols són la pols dels seus peus. Nahum 1:3

Perquè jo sóc amb tu -declaració de Jahveh- per salvar-te, perquè exterminaré totes les nacions on t'he escampat; només a tu no t'exterminaré, sinò que et castigaré d'acord amb el judici, i no et tindré per innocent. Jeremies 30:11

Déu és un jutge just, per tant, no fa accepció de persones i aplica el mateix criteri per tothom.

Perquè davant de Déu no hi ha accepció de persones. Romans 2:11

Perquè Jahveh, el vostre Déu, ell és el Déu dels déus i Senyor dels senyors, el Déu gran, el poderós i el terrible, que no fa accepció de persones, ni accpepta suborn. Deuteronomi 10:17

Ara, doncs, que el temor de Jahveh sigui sobre vosaltres: observeu, i feu, perquè en Jahveh, el nostre Déu, no hi ha iniquitat ni acceptació de persones, ni acceptació de suborns. 2 Cròniques 19:7

Veiem com en aquests dos últims versets, a més a més de mostrar-nos clarament com Déu no fa accepció de persones, ens afegeix una apreciació molt important i és el fet que Déu no accepta suborns.

Avui en dia moltes persones intenten subornar a Déu amb les seves bones obres. Però Déu no es pot subornar. Imaginem-nos un lladre que és detingut després de robar un milió de euros i és portat a judici. El jutge després de valorar les proves i veure que realment ha robat els diners li demana si té res a declarar a favor seu. El lladre respon que és una persona molt generosa i que, realment, ha robat aquests diners, però també ha fet moltes bones obres.

Si el jutge el deixa en llibertat a causa de les seves bones obres després d'haver robat els diners, serà un jutge pitjor i més corrupte que no pas el lladre. Doncs, així passa amb les bones obres. No podem subornar a Déu amb les nostres bones obres. Ell és un jutge just i les nostres bones obres no serviran aboslutament per res davant seu per tal d'anul.lar els nostres pecats i transgressions

Perquè per gràcia esteu salvats, per mitjà de la fe, i això no ve de vosaltres, és el do de Déu. No ve de les obres, a fi que ningú no se'n gloriï. Perquè som obra seva, creats en Crist-Jesús per a obres bones, les quals Déu preparà per endavant perquè hi caminéssim. Efesis 2:8-10

Déu és just perquè Ell és veritat, és a dir, que en ell està el coneixement absolut de totes les coses.

i coneixereu la veritat i la veritat us farà lliures. Joan 8:32

Jesús li diu: Jo sóc el camí i la veritat i la vida: ningú ve al Pare sinó per mi. Joan 14:6

Em de tenir present, que tal com em vist en els atributs anteriors, Déu és omniscient, per tant veu i sap totes les coses, i per conseqüència Ell és l'únic que pot jutjar conforme a la veritat, ja que per a Ell res és amagat.

en la presència de Jahveh: perquè ell ve, perquè ell ve a jutjar la terra. Ell jutjarà el món amb justícia, i els pobles amb la seva veritat. Psalm 96:13

Per tant, no jutgeu res abans de temps, fins que vingui el Senyor, el qual il.luminarà les coses amagades de la fosca i manifestarà les intencions dels cors, llavors hi haurà la lloança per a cadascú de part de Déu. 1 Coritnis 4:5

El fet que Déu sigui just implica també que ell és fidel, és a dir, que si decreta quelcom ho completix, ja que si es contredís deixaria de ser just

Tots els teus manaments són fidelitat. Psalm 119:86; Déu no és pas un home, perquè menteixi, ni un fill d'home, perquè se'n desdigui. Dirà una cosa, i no la farà? Parlarà, i no ho executarà? Nombres 23:19

Si confessem els nostres pecats, ell és fidel i just per perdonar-nos pels pecats, i netejar-nos de tota injustícia.


En aquest punt se'ns planteja, probablement, l'interrogant més gran de l'evangeli. Com pot, un Déu just, perdonar-nos a nosaltres, que som pecadors, i seguir sent just?

Si Déu ens perdona, essent nosaltres pecadors, llavors deixa de ser fidel, ja que contradiu la seva paraula i deixa de ser just, i passa a ser corrupte per declarar el culpable com a innocent

L'única forma possible que hi ha perquè Déu ens pugui perdonar i Ell segueixi essent fidel i just és que una altre persona ocupi el nostre lloc. Ara bé, cal que aquesta persona no tingui culpa ja que si el substitut té els mateixos càrrecs que l'acusat de res no serveix el canvi. És necessari una persona pura i sense taca. I l'únic que ha acomplert aquests requisits ha estat Jesucrist

Jesucrist ha ocupat el nostre lloc. Ell va viure una vida santa i pura. En ell no hi havia pecat. Ell era l'únic que podia ocupar el nostre lloc, i és el que va fer quan va ser crucificat a la creu. Malgrat no tenir pecat ni culpa Ell va acceptar morí i va carregar els nostres pecats a fi que únicament a través de la seva obra a la creu, nosaltres puguéssim tenir accés al cel.

Així, d'aquesta manera, al preu de la sang del seu Fill Jesucrist, Déu ha pogut perdonar els nostres pecats i seguir sent un Déu just.


preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)