Bones notícies

Perquè no m'avergonyeixo de l'evangeli, que és el poder de Déu per a salvar tot aquell qui creu. Rm 1:16

Quan obrim els ulls i mirem al nostre voltant, podem veure un gran nombre de persones que caminen sense rumb i sense direcció. Al igual que nosaltres abans de conèixer els camins del Senyor, molta gent no sap cap a on van, quin sentit tenen les coses que fan, la seva vida està mancada de sentit, avorrits de fer sempre el mateix ja que no troben res que els acabi de satisfer.

Ells sospiten que hi ha un Déu, però no saben on buscar-lo. Nosaltres com a gent que hem tingut el privilegi de conéixer els camins del Senyor tenim el deure i l'encàrrec de part del Senyor de donar-los les respostes a les seves preguntes; i, aquestes respostes es troben a la Bíblia. En efecte, hi ha un únic Déu i només podem arribar a Ell per mitjà del seu fill Jesucrist. Jo sóc el camí, la veritat i la vida.

Coses que ens cal saber:

En la primera carta que sant Pau va escriure els corintis s'exposen sis coses que hem de tenir en compte per tal de decidir què volem fer. 1 Corintis 15:1-28

La gent té la possibilitat de conèixer a Déu.

Déu existeix i vol que tothom sigui salvat. Vol que tots els homes se salvin i arribin a reconèixer la veritat. 1 Tim 2:4 Ell no fa distinció de persones. Fets 10:34.35 Nosaltres no tenim un Déu distant i cruel, creiem que Déu existeix i que recompensa aquells que el busquen. Hebreus 11:6

Déu ha enviat el seu fill Jesucrist, nascut d'una dona verge que ha mort per nosaltres. Jesucrist no tenia cap pecat, però a mort per fer-se seus els nostres pecats. Déu, per mitjà del seu fill Jesucrist ens ha perdonat els nostres pecats.

Nosaltres escollim lliurement creure en Déu; i en conseqüència, admetem els nostres pecats, creiem que Jesús va morir per nosaltres i li demanem a Déu que ens ajudi a fer les coses bé. Rebem a Jesucrist com el nostre Senyor i Salvador, i prometem seguir-lo sempre, siguin quines siguin les dificultats.

Jesús està viu

La Bíblia ens narra com després de la seva resurrecció Jesucrist s'aparegué a un gran nombre de persones. Per tant, hi ha fets reals per afirmar que Ell és viu. 1 Corintis 15:5-8.

Hi ha gràcia per totes les persones

La gràcia és el favor que Déu ens dóna sense que haguem fet res per merèixer-lo. No és compra ni es guanya, només es rep amb acció de gràcies. Així, d'aquesta manera nosaltres som salvats per la gràcia de Jesucrist ja que Ell morí per nosaltres quan érem pecadors. Romans 8:11

La mort no és el final

Déu ens deixa escollir. Després de la mort els que hauran cregut en Ell, ressuscitaran amb cossos nous i estaran a la presència del Senyor en un lloc on no hi haurà ni malalties ni dolors, en una terra nova sota el sol; en canvi, pels que s'hauran negat a creure només poden esperar un llac de foc i un sofriment etern lluny de la presència del Senyor.

Jesús tornarà aviat

Jesús tornarà a buscar aquells que creuen en Ell en el moment que menys ens ho esperem. Quan vindrà, retribuirà cadascú segons les seves obres.

Hi ha un últim dia

Avui és el dia de rebre la salvació del Senyor, i ara sempre és el temps millor perquè pot ser que demà ja sigui tard. Per aquest motiu, nosaltres que hem tingut el privilegi de conèixer la veritat, ens hem d'esforçar a comunicar a la gent aquestes bones noves per tal que puguin ser salvats per la gràcia de Jesucrist.

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)