Els atributs de Déu

Introducció

En aquest apartat estudiarem qui és el Déu de la Bíblia i quins són els seus atributs, és a dir, les seves qualitats.

Acutalment, han aparagut molts predicadors que transgiversen totalment les escriptures, les manipulen, i prediquen un Déu fet a la mesura dels seus interessos. El manament segons diu que no et faràs cap imatge del teu Déu, és a dir, que no seràs un idòlatra.

Quan es predica un Déu amb uns atributs diferents dels que posa la Bíblia estem transgredint el manament segon i estem creient, en comptes del Déu viu, en un ídol.

Amb aquesta sèrie d'estudis aprendrem alguns dels principals atributs de Déu i així podrem discernir amb claredat la diferència que hi ha entre el Déu bíblic i la resta de coses que es prediquen.

Amb aquests estudis veuràs que Deú no és el pare Noel, ni un titella, ni el geni de la làmpara, com alguns predicadors estan esenyan actuament.
preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)