Entreteniment cristià. Qüestionaris nivell 1

Com es diea l'àvia de Timoteu? Pista
Quin d'aquests noms no figura a la lliste dels dotze apòstols? Pista
Com es deia el cosí de Jesús? Pista
Quin fill de David destacava per la seva extenssa cabellera? Pista
Quin d'aquests profetes era calb? Pista
Qui ha estat el primer home a plantar una vinya? Pista
Quin és el primer fruit de l'Esperit Sant? Pista
Com es deia el tribú que va arrestar Pau? Pista
Com es deia la germana de Moisès? Pista
Quin jutge va morir a causa d'un esfondrament? Pista

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)