Cotxe missioner

Descripció

El projecte cotxe missioner consisteix en la col.locació de versets de la Bíblia en els cotxes d'aquells que ho desitigin

La persona pot escollir el disseny dels versets, és a dir, color de les lletres, tamany, tipus de lletra, etc.

Des de Sóc Cristià Pregunta'm Perquè abonarem un percentatge de les despeses de la realització de les lletres. Aquest percentatge anirà en funció de la quantitat i la qualitat dels escrits que es vulgui posar

Funcionament de la campanya

La persona ha d'entrar a la pàgina web de la companyia Teleahesivo, un cop aquí la persona ha de dissenyar el seu propi disseny. Per accedir a aquesta pàgina cliqueu l'enllaç següent.

Teleahesivo

En primer lloc s'ha de escriure el verset seleccionat en l'apartat on posa texto. Cal tenir en compte que aquesta casella només admet cinquanta caràcters, amb la qual cosa, si el verset és gaire llarg, s'haurà de partir en varies parts.

Després s'ha d'anar en l'apartat on està escrit fuente i tal com el nom indica, seleccionar el tipus de font que es vulgui utilitzar per crear el verset. Aquí també caldrà marcar la opció "volteado" en cas que es vulgui que el verset vagi enganxat per la part interior del vehicle.

Un cop seleccionat el tipus de font. S'ha d'anar a l'apartat color y acabado i seleccionar el color que es vulgui per les lletres.

Per acabar s'ha d'anar a la secció on posa medidas i seleccionar la mida que es vol per les lletres. Aconsellem que per establir el tamany del verset s'utilitza la part on posa "ancho" ja que així ens assegurem que tots els versets tenen la mateixa alçada de lletres

Un cop acabat el disseny del verset s'ha de anotar totes les dades del disseny i col.locarles al formulari inferior a fi que puguem procesar a fer la comanda

Abans que procedim a fer la comanda, i un cop haguem valorat els textos sol.licitats, enviarem a l'interessat un correu electrònic amb els versets sol.licitats i indicant't-li també l'import finançat des de Sóc Cristià, Pregunta'm Perquè

A tenir en compte

Cal anar amb molt de compte a l'hora de prendre la mida. Aconsellem que primer de tot es medeixi bé l'espai on es vol col.locar el verset

També cal tenir en compte, en cas que el verset es vulgui enganxar en la part de la planxa del vehicle, el color de la mateixa. Per això en la secció de color, us pot anar bé seleccionar el tipus de pintura que teniu al vehicle on es vol col.locar els versets

Qui pot adherir-se a la campanya

La campanya està oberta a tota persona propietària o que disposi del permís del propietari d'un vehicle

Sóc Crisità Pregunta'm Perquè no es fa responsable del mal ús que es pugui fer dels textos seleccionats

NOTA IMPORTANT

Els versets i textos estan destinats exclusivament per a la col.locació en vehicles, per tant, des de Sóc Cristià Pregunta'm Perquè demanarem que se'ns enviï una foto del cotxe amb els versets col.locats com a comprovant de que realment s'ha destinat a allò que està destinat per la campanya

Nom

Direcció de e-mail

Versets sol.licitats

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)